Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi (TDAUİA) Türk Dünyasında ve Türk topluluklarının yaşadığı ülkelerde Türk bilimini, Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini, Türk edebiyatını öğrenmek, araştırmak ve yaymak amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası bilimsel kurumdur. Akademinin kurucu ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Akademi yarandığı ilk günden bu yana dünyanın 30–dan fazla ülkesinin ünlü üniversiteleri, araştırma enstitüleri, akademileri, vakıfları ve diğer kurumlarıyla karşılıklı işbirliği yaratmıştır.

Şu an akademinin ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika, Romanya, İsviçre, Hollanda, İran, Rusya, Suriye, Ürdün, Mısır, Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Moldova, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Çin gibi ülkelerde resmi temsilcilikleri bulunmaktadır.

Akademi tarafından şimdiye kadar 100 den fazla Uluslararası Kongre, Sempozyum, Şölen, Konferans ve çeşitli toplantılar düzenlenmiştir.

Düzenlenen toplantılarda sunulan bildiriler kitaplar halinde yayınlanmıştır. Aynı zamanda akademinin geniş kapsamlı faaliyetlerinden biri Türk Dünyası bilimadamları ve yazarlarının yapıtlarını karşılıklı Türk lehçelerine aktararak ve dünya dillerine çevirerek yayınlamaktır.

Türk Dünyasının ünlü bilimadamları ve yazarlarının dünyada tanıtılması da akademinin en önemli görevlerindendir.

Şu ana kadar Türk Dünyasının ve dünyanın yüzden fazla ünlü aydınları Akademinin Fahri paye ve Uluslararası ödülleriyle ödüllendirilmişler.

Akademi «Bayatı» Uluslararası Bilim, Edebiyat ve Sanat dergisini yayınlamaktadır.

İLİŞKİLİ Kurumlar