Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi (TDAUİA)
Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; TURAN... Ziya Gökâlp *** Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!.. Mehmet Akif Ersoy *** Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür... *** ......... Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır... S.Ahmet Arvasi *** "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını bugünden kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak . Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (dış Türklerin) bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz . Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..." Mustafa Kemal ATATÜRK ( 29 ekim 1933 )
Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi (TDAUİA) Türk      Dünyasında ve Türk topluluklarının yaşadığı ülkelerde Türk dilini, Türk kültürünü,  Türk tarihini, Türk edebiyatını  öğrenmek, araştırmak ve yaymak amacıyla oluşturulmuş bir uluslararası bilimsel kurumdur. Akademinin kurucu ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Akademi yarandığı ilk günden bu yana dünyanın 30 – dan fazla ülkesinin ünlü üniversiteleri, araştırma enstitüleri, akademileri, biyografi merkezleri, vakıfları ve diğer kurumlarıyla karşılıklı işbirliği yaratmıştır.

Şu an akademinin ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika, Romanya, İsviçre, Hollanda, İran, Rusya, Suriye, Ürdün, Mısır, Ukrayna, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Moldova, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Çin gibi ülkelerde resmi temsilcilikleri bulunmaktadır.Akademi tarafından şimdiye kadar 100 den fazla Uluslararası Kongre, Sempozyum, Şölen, Konferans ve çeşitli toplantılar düzenlenmiştir.

Düzenlenen toplantılarda sunulan bildiriler kitaplar halinde yayınlanmıştır. Aynı zamanda akademinin geniş kapsamlı faaliyetlerinden biri Türk Dünyası bilimadamları, yazar ve şairlerinin yapıtlarını karşılıklı Türk lehçelerine aktararak ve dünya dillerine çevirerek yayınlamaktır.

Türk Dünyasının ünlü bilimadamları, yazar ve şairlerinin tüm dünyada tanıtılması da akademinin en önemli görevlerindendir.

Şu ana kadar Türk Dünyasının ve dünyanın yüzden fazla ünlü aydınları Akademinin Fahri paye ve Uluslararası ödülleriyle ödüllendirilmişler.

Akademi «Bayatı» Uluslararası Edebiyat ve Sanat dergisini yayınlamaktadır.